Jaka jest prędkość światła?

Prędkość niekoniecznie światła

Można założyć, że każdy z nas, przynajmniej raz w życiu, zastanawiał się nad tym jak szybko przemieszcza się światło. Nad tym jaka jest prędkość światła? Z jaką prędkością przemieszcza się światło? Jaka jest prędkość światła w próżni, a jaka w atmosferze. Wiemy, że światło porusza się z prędkościami o sporych wartościach, ale mało kto zna dokładne wartości. Nie jest nam to potrzebne do codziennego funkcjonowania. Czasem jednak chcemy znać dokładne wartości i wtedy korzystamy z wiedzy, jaka jest w internecie. I to jest najlepsze rozwiązanie. Najwygodniejsze. Chyba ;)

Jak jest prędkość światła?

Zacznijmy od tego, że prędkość światła jest niezwykle ważną wielkością. Można powiedzieć, że bardzo wiele obliczeń, badań dotyczących ziemi i kosmosu opiera się właśnie na niej. Prędkość światła to tak naprawdę prędkość z jaką fala elektromagnetyczna rozchodzi się w ośrodku materialnym lub w próżni. I tak:

Prędkość światła w próżni wynosi 299 792 458 m/s (metrów na sekundę) i jest to największa, znana człowiekowi prędkość. Jest to też jednocześnie stała fizyczna, którą oznaczamy symbolem c. Czyli w próżni prędkość światła zawsze będzie wynosiła dokładnie c=299 792 458 m/s. A ile to jest w innych jednostkach? Tutaj jest bardzo ciekawie. Wystarczy tylko dokonać odpowiednich obliczeń i wszystko jest wiadome.

Prędkość światła, czyli 299 792 458 m/s to:

  • 29 979 245 800 cm/s (centymetrów na sekundę)
  • 17 987 547 480 m/min (metrów na minutę)
  • 299 792,458 km/s (kilometrów na sekundę)
  • 1 079 252 848,8 km/h (kilometrów na godzinę)

Uwaga na jednostki! Powyżej mamy różne jednostki takie jak centymetry, metry, kilometry, które przeliczone są na różne jednostki czasu. Więc jeśli coś w obliczeniach wydaje się wam nieprawidłowe, najlepiej się im dokładnie przyjrzeć po raz kolejny i wszystko wtedy stanie się oczywiste. Wyjściowa prędkość podana jest w metrach na sekundę.

Od czego zależy prędkość światła?

Prędkość światła jest stałą, której wartość już znacie. Fotony zawsze poruszają się z tą prędkością. Nie są w stanie poruszać się wolniej lub szybciej. Ale jeśli wiązka światła znajdzie się w dowolnym ośrodku materialnym, wtedy prędkość fali elektromagnetycznej w tym środowisku, będzie mniejsza niż prędkość fali elektromagnetycznej w próżni.

Fotony ciągle poruszają się z prędkością światła, ale muszą się przedostać przez swego rodzaju filtr cząsteczkowy w ośrodkach materialnych. Co jest procesem, który, w porównaniu do przemieszczania się w próżni, jest bardziej czasochłonny. Można obrazowo powiedzieć, że przeszkody w ośrodkach materialnychwydłużają” drogę, którą musi przebyć światło. Stąd wrażenie, że płynie ono wolniej niż w próżni.

Teraz już doskonale wiecie, ile dokładnie wynosi prędkość światła. A przynajmniej wiecie, gdzie najlepiej znaleźć te informacje. Można się stałej c nauczyć na pamięć, ale nie każdemu się taka wiedza przyda. Nie jest konieczna do codziennego, prawidłowego, wygodnego funkcjonowania. To każdy z nas decyduje, czy się jej nauczy, czy nie. Niby można, pytanie jest jedno: Czy masz na to ochotę? Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to wiecie, co należy zrobić. Nauczyć się jej. Ot i cała tajemnica :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *