Skąd się biorą nowotwory?

skąd się biorą nowotwory

Nowotwory są uważane za jedną z najpoważniejszych chorób, co jest w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę ograniczoną skuteczność leczenia ich poszczególnych rodzajów. Skąd się jednak biorą? Jaka jest ich patogeneza?

Jak powstają komórki nowotworowe?

Podłożem każdej komórki nowotworowej jest zdrowa komórka organizmu, w której pod wpływem określonych czynników dochodzi do uszkodzenia DNA i niekontrolowanej mutacji. Z tego powodu procesem nowotworowym może zostać objęta niemalże każda komórka – niezależnie od typu i charakterystyki układu, do jakiego należy.

Warto jednak wiedzieć, czym jest sam proces nowotworowy. Dla wielu osób jest on utożsamiany z pojęciem raka. W rzeczywistości rakiem nazywa się tylko nowotwory złośliwe, czyli wykazujące zdolność do niezahamowanego procesu mutacji oraz ciągłego rozprzestrzeniania się w organizmie. Z kolei nowotworami są zaburzenia materiału genetycznego, które nie wykazują takich właściwości.

O wiele bardziej złożona kwestia dotyczy czynników, które stanowią impuls do uszkodzenia wcześniej wspomnianego DNA. Wiadomo bowiem, że zapadalność na nowotwory ma podłoże genetyczne, natomiast zdecydowaną większość czynników można uznać za „modyfikowalne”.

jak powstają komórki nowotworowe

Co sprawia, że komórka nabiera cech nowotworu?

Czynniki predysponujące do rozwoju nowotworów mogą mieć różne cechy, jednak w każdym przypadku efekt ekspozycji na nie jest taki sam. Zakażenie wirusami brodawczaka ludzkiego oraz HBV stanowi faktor sprzyjający onkogenezie – odpowiednio raka szyjki macicy oraz raka wątrobowokomórkowego.

Również substancje smoliste zawarte w dymie tytoniowym zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworów przełyku oraz gardła, natomiast spożycie alkoholu jest faktorem predysponującym do rozwoju nowotworów piersi u kobiet oraz raka krtani i jamy ustnej.

Z układem pokarmowym ma związek dieta, która – zwłaszcza w przypadku występowania otyłości brzusznej – stanowi poważny czynnik ryzyka.

Nie wszystkie aspekty podlegają możliwości modyfikacji, jednak należy stopniowo zwiększać swoją świadomość na temat zdrowia i sposobów ochrony przed nowotworem. Samo stosowanie kremów z filtrem pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania nowotworów skóry, natomiast nieustanne edukowanie się w kwestii żywienia oraz produktów, które należy wyeliminować ze swojej diety, stanowi ważny aspekt profilaktyki przed zapadnięciem na nowotwory układu pokarmowego. Warto zatem regularnie zaglądać na strony, takie jak na przykład zywieniemaznaczenie.pl, i podnosić swoją świadomość odnośnie do tego tematu.

Dlaczego komórki nowotworowe namnażają się „bez końca”?

Każda komórka ludzkiego ciała jest zaprogramowana w określony sposób. W materiale genetycznym zapisana jest informacja, według której w pewnym momencie – po osiągnięciu określonej dojrzałości oraz rozmiaru – wzrost i podział danej komórki powinien zostać zatrzymany.

Uszkodzenie DNA pod wpływem wcześniej wymienionych czynników sprawia jednak, że proces ten nie jest hamowany, a nieustanny podział komórek pozwala im docierać do ścian układu naczyniowego, a następnie przedostać się do układu limfatycznego. Miejsce stanowi znakomitą drogę do stopniowej ekspansji procesu nowotworowego, co jest obserwowane w postaci przerzutów.

Kliniczne objawy raka nie obejmują zatem wyłącznie powstawania guzów i nacieków, ale dotyczą też rozsiania patologicznego procesu po całym ciele, ujawniającego się pod postacią nagłej utraty masy ciała, powiększenia węzłów chłonnych oraz podwyższonej temperatury. Wówczas niezbędna jest natychmiastowa interwencja lekarza i podjęcie leczenia za pomocą chemioterapii, radioterapii oraz terapii wspomagającej, która opiera się między innymi na leczeniu bólu. W trakcie choroby lub w okresie rekonwalescencji warto pomyśleć również o włączeniu do diety takich preparatów, jak na przykład Supportan DRINK, będących ochroną przed niedożywieniem oraz kacheksją.

Korzystnie jest podnosić swoją świadomość odnośnie do chorób tego typu, ponieważ wyższy poziom wiedzy idzie w parze z profilaktyką oraz wczesnym wykryciem procesu nowotworowego, który już teraz uważany jest za jedną z chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Artykuł Partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *