Co to jest nawiązka?

sąd

Skoro tutaj trafiliście, to na pewno zastanawiacie się nad tym, czym jest nawiązka. Spotkaliście się z tym stwierdzeniem i chcecie poznać jego dokładne znaczenie. Nic prostszego, gdyż odpowiedź na pytanie – Co to jest nawiązka? – jest bardzo prosta. Nawiązka jest środkiem karnym. Czyli nie można potraktować jej jako klasycznej kary. Jest środkiem karnym, który polega na konieczności wypłacenia poszkodowanemu określonej kwoty pieniężnej.

Jak traktować nawiązkę?

Warto wiedzieć, że bardzo często nawiązka traktowana jest jak kara dodatkowa. Zazwyczaj bywa zasądzana dodatkowo. Oprócz kary właściwej. Ale nie można jej traktować stricte, jako kary. Raczej należy traktować ją, jak już wcześniej wspomniano, jako środek karny. Na dodatek jest to środek karny, który ma charakter kompensacyjny. Z tego powodu, w niektórych sytuacjach, sprawca może uzyskać zwrot nawiązki od swojego ubezpieczyciela. Chcąc wiedzieć, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce, warto skonsultować się z osobami, lub firmami, które na co dzień zajmują się odszkodowaniami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie portlikwidacja.pl

Jak postrzegana jest nawiązka?

Wiedząc już czym jest, warto zastanowić się nad tym, jak jest postrzegana. Bo inaczej jest ona postrzegana przez sprawcę, a inaczej przez osobę poszkodowaną. Nawiązkę płaci sprawca, na rzecz osoby poszkodowanej. I dla niego będzie ona dodatkową karą, dodatkową niedogodnością. Natomiast dla poszkodowanego, będzie ona swego rodzaju pomocą finansową.

Od czego zależy wysokość nawiązki?

Jeżeli chodzi o kwotę, na jaką może opiewać nawiązka, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Może to być zarówno kilka jak i kilkanaście tysięcy złotych. Co bardzo ważne, wysokość nawiązki nie musi być równa wartości wyrządzonej szkody. Jeżeli wysokość nawiązki, która została zasądzona, nie pokrywa w całości strat pokrzywdzonego, to ma on jeszcze jedno wyjście. Pokrzywdzony, który uzna, że zasądzone środki pieniężne nie pokrywają strat, na które naraził go oskarżony, może dochodzić swoich roszczeń w procesie postępowania cywilnego.

Kto wypłaca nawiązkę?

Nawiązkę zawsze wypłaca osoba, która została do tego zobligowana przez sąd. Nie może tego zrobić ubezpieczyciel. To na barkach sprawcy spoczywa obowiązek wypłaty nawiązki. Natomiast po jej wypłacie, może uzyskać on zwrot nawiązki od ubezpieczyciela. Jednym z niezbędnych warunków do uzyskania jej zwrotu od ubezpieczyciela, jest posiadanie potwierdzenia zapłaty nawiązki. O innych warunkach można dowiedzieć się bezpośrednio u danego ubezpieczyciela lub w firmie zajmującą się obsługą odszkodowań.

Jedno przemyślenie nt. „Co to jest nawiązka?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *