Co to jest nauczanie hybrydowe?

co to jest nauczanie hybrydowe

Coraz więcej osób szuka odpowiedzi na pytanie – co to jest nauczanie hybrydowe? Czym jest nauka hybrydowa? I jaki ma wpływ na moje życie. Zatem pora odpowiedzieć na te niezwykle ważne i pytanie, które dotyczy niemal wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do placówki szkolnej w Polsce.

Czym jest nauczanie hybrydowe?

Nauczanie hybrydowe zostało wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Zostały nim objęte te placówki edukacyjne, które znajdują się w strefie żółtej. Wprowadzenie tego rodzaju nauczania zostało ogłoszone 15 października 2020 roku.

Na czym polega nauka hybrydowa? To nic innego, jak połączenie klasycznych zajęć lekcyjnych prowadzonych w placówkach szkolnych, z lekcjami prowadzonymi w systemie online. To bardzo proste i zrozumiałe wytłumaczenie tego „zjawiska”. Każdy uczeń i rodzić bez problemu wie o co chodzi.

Którzy uczniowie zostali objęci tym rodzajem nauczania?

Nauczaniem hybrydowym zostali objęci ci uczniowie, których placówki edukacyjne znajdują się w strefie żółtej. I obowiązuje ono zarówno uczniów szkół średnich, jak i absolwentów szkół wyższych. Jeśli natomiast szkoła znajduje się w strefie czerwonej, wtedy wszyscy uczniowie przechodzą na nauczanie zdalne.

Jeśli chodzi o przedszkola i szkoły podstawowe, to według pierwszych planów, miały one funkcjonować bez większych zmian. Wszyscy rodzicie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli i szkół podstawowych wiedzą, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja.

Jak ma wyglądać nauka w systemie hybrydowym?

Sposób organizacji zajęć w systemie hybrydowym, nie został dokładnie określony. Czyli nie zostały ustalone jednolite zasady dla całej szkoły, które mogą wyznaczać sposób wdrażania i działania tego rodzaju nauczania. Pewnie jest tylko to, iż część zająć ma odbywać się w systemie zdalnym. W części czerwonej szkoły ponadpodstawowe mają pracować w tym systemie. Uczelnie wyższe oraz szkoły średnie znajdujące się w tej strefie, także zobowiązane są do nauczania w taki właśnie sposób. Jeśli natomiast chodzi o zajęcia praktyczne, to częściowo mogą być one prowadzone w ramach uczelni.

To od dyrekcji szkół zależeć będzie to, jak wygląda nauka hybrydowa. Może się, bowiem ona odbywać na różnych zasadach. Można dzielić uczniów na mniejsze grupy, które przychodzą do szkoły co drugi dzień i poszczególne grupy, nie stykają się ze sobą. Może to być na zasadzie cotygodniowych zmian uczniów, którzy uczą się stacjonarnie i którzy uczą się zdalnie. Po tygodniu następuje zmiana. I uczniowie, którzy uczyli się zdalnie, zaczynają naukę stacjonarną. A ci, którzy uczyli się stacjonarnie, podejmują naukę zdalną. Wariantów tego rodzaju nauczania jest wiele. Oznacza to, że niestety tylko nieliczne szkoły robią to zgodnie z zapisami w statucie szkoły, którymi to zapisami czasem ciężko się kierować.

Jeśli chodzi o podsumowanie nauczania hybrydowego, to wystarczy wiedzieć to, że jest to połączenie nauczania klasycznego, z lekcjami online. To jest po prostu kwintesencja tego rodzaju nauczania.

Jedno przemyślenie nt. „Co to jest nauczanie hybrydowe?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *