Czemu ceny energii elektrycznej w Polsce wciąż rosną?

linia energetyczna

Coraz głośniej mówi się o rosnących cenach prądu, które już w ostatnich miesiącach podniosły się o ponad 30% w przypadku gospodarstw domowych. Dlaczego tak się dzieje? Poniżej znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Ale uwaga! Na cenę energii elektrycznej wpływa więcej niż jedna rzecz, więcej niż jedna zmienna. Jest tego więcej. Dlatego ciężko jest udzielić odpowiedzi w jednym zdaniu.

Cena prądu

Cenę energii elektrycznej inaczej liczy się dla gospodarstwa domowego i dla firmy. Wspólnym aspektem jest jednak to, że koszty obliczane są na podstawie 1 kWh (kilowatogodziny). Miara ta określa ilość energii pobranej w ciągu godziny przez urządzenie o mocy 1.000W (1 kW).

Cena 1 kWh zależna jest od sprzedawcy i dystrybutora prądu, a także od wybranej taryfy. Analizując umowy, a także rachunki za energię elektryczną, dobrze jest wziąć pod uwagę opłaty zmienne i stałe.

Opłaty zmienne

Ta część opłat (jak sama nazwa wskazuje) jest zmienna, więc dobrze jest na bieżąco śledzić jej wahania. Wśród opłat zmiennych znajdują się:

 • opłata kogeneracyjna (zależna od dostępności energii z ekologicznych źródeł)
 • opłata mocowa (zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego klientom)
 • opłata jakościowa (utrzymanie odpowiednich parametrów energii)
 • opłata sieciowa zmienna (koszt dostarczenia kilowatogodzin w określonym czasie)
 • opłata OZE (gwarancja dostępności energii ze źródeł odnawialnych)
 • opłata przejściowa (pokrycie kosztów związanych z przedterminowym rozwiązaniem umowy)

Opłaty stałe

Są to opłaty, które odbiorca energii elektrycznej musi uiścić każdego miesiąca niezależnie od faktycznego zużycia prądu:

 • opłata sieciowa stała (utrzymanie i praca sieci energetycznej)
 • opłata abonamentowa (odczytywanie licznika)

elektrownia wiatrowa

Czynniki wpływające na cenę prądu w Polsce

Na cenę prądu wpływa wiele elementów, o których zazwyczaj nie myśli przeciętny człowiek. To właśnie przez poniższe czynniki, cena jednej MWh rośnie z każdym rokiem:

 • wzrost cen węgla,
 • wzrost cen gazu (szczególnie w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie),
 • zakończenie pandemii (wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną),
 • rosnące koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2),
 • brak wystarczających instalacji niezbędnych do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych takich jak farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne itd. (co bezpośrednio wynika z obowiązujących do niedawna przepisów)

Wszystkie powyższe czynniki, które przyczyniają się do drastycznego wzrostu cen prądu, spowodowane są w znacznej mierze:

 • pandemią koronawirusa,
 • agresją Rosji na Ukrainę,
 • rosnącą inflacją,
 • obowiązującymi w przeszłości lub aktualnie przepisami.

To właśnie z tych powodów ceny prądu drastycznie wzrosły w ostatnim czasie, a prognozy na najbliższe lata przewidują kolejne podwyżki. Z tego względu dobrze jest zapoznać się z poradnikami dotyczącymi oszczędzania energii elektrycznej w domu, aby oszczędzać energię elektryczną.

Jedno przemyślenie nt. „Czemu ceny energii elektrycznej w Polsce wciąż rosną?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *